การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน แคนาดา, 14:30 (GMT+2)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานมีกำหนดเวลา 14:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะลดลง 10.0K ในเดือนตุลาคมจาก 63.3K ในเดือนก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนของคนที่มีงานทำ การเจริญเติบโตของตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ CAD แข็งค่าและการลดลงมันอ่อนตัว

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม