ISM การผลิต PMI สหรัฐอเมริกา, 16:00 (GMT+2)

ISM การผลิต PMI มีกำหนดเวลา 16:00 (GMT+2) ในสหรัฐอเมริกา ค่าคาดว่าจะลดลงถึง 59.0 จุดในเดือนตุลาคมจาก 59.8 จุดในเดือนก่อนหน้า ตัวบ่งชี้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจในภาคการผลิตเช่นเดียวกับแนวโน้มการพัฒนา ค่าสูงกว่า 50 จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกและ USD แข็งค่า ค่าต่ำกว่า 50 เป็นสัญญาณลบและกดดัน USD

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม