ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา, 14:30 (GMT+2)

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกมีกำหนดเวลา 14:30  (GMT+2) ในสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่าค่าดัชนีจะลดลงเป็น 213K ต่อสัปดาห์จาก 215K ต่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชีสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนผู้ขอใหม่สำหรับสิทธิประโยชน์การว่างงาน การลดลงของจำนวนผู้ขอเป็นปัจจัยบวกสำหรับ USD อัตราการเจริญเติบโตทางตรงข้ามถือเป็นปัจจัยลบ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม