GDP แคนาดา, 14:30 (GMT+2)

เวลา 14:30 (GMT+2) จะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ GDP ของแคนาดา ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศสำหรับงวด อัตราการเติบโตเพิ่มความแข็งแกร่ง CAD การลดลงของอัตรามันอ่อนตัว

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม