GDP สหรัฐอเมริกา, 14:30 (GMT+2)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 3 มีกำหนดเวลา 14:30 (GMT+2) ในสหรัฐ คาดการณ์ว่ามูลค่าของตัวบ่งชี้จะลดลง 3.3% ในไตรมาสที่สามจาก 4.2% ในช่วงก่อนหน้า ตัวบ่งชี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศสำหรับปีนี้และอธิบายอัตราการเจริญเติบโต/ลดลงของเศรษฐกิจ ผลสูง USD แข็งค่าต่ำในทางตรงกันข้ามสกุลเงินอ่อนตัว

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม