ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา, 14:30 (GMT+2)

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกมีกำหนดเวลา 14:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้นี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 214K ต่อสัปดาห์จาก 210K ต่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงจำนวนการเรียกร้องงานใหม่ การลดจำนวนของการเรียกร้องมีผลต่อดอลลาร์สหรัฐในทางบวก การเพิ่มปริมาณของการเรียกร้องในทางตรงข้ามจะถือว่าเป็นปัจจัยลบ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม