ECB รายงานการประชุมนโยบายการเงิน ยูโรโซน, 13:30 (GMT+2)

ECB รายงานการประชุมนโยบายการเงินมีกำหนดเวลา 13:30  (GMT+2) รายงานประกอบด้วยภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินเช่นเดียวกับเศรษฐกิจมหภาคและอัตราเงินเฟ้อ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม