ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สหราชอาณาจักร, 10:30 (GMT+2)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีกำหนดเวลา 10:30 (GMT+2) ในสหราชอาณาจักร คาดการณ์ว่ามูลค่าเดือนสิงหาคมของตัวบ่งชี้จะลดลง 0.1% รายเดือนจาก 0.3% รายเดือนในเดือนก่อนหน้า ตัวบ่งชี้อธิบายถึงมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในสหราชอาณาจักรและสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเจริญเติบโต/ลดลงของเศรษฐกิจ ผลสูง GBP แข็งค่าขึ้น ผลต่ำ GBP อ่อนค่าลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม