ไอวี่ย์ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ แคนาดา, 16:00 (GMT+2)

ไอวี่ย์ PMI มีกำหนดเวลา 16:00 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะเติบโตถึง 62.3 จุดในเดือนกันยายนจาก 61.9 จุดในเดือนก่อนหน้า ดัชนีจะถูกจัดทำขึ้นโดยโรงเรียนธุรกิจไอวี่ย์ ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ ค่าสูงกว่า 50 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจจะเพิ่มขึ้นดังนั้น CAD แข็งค่า ค่าต่ำกว่า 50 แสดงการลดลงของธุรกิจและ CAD ลดลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม