การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเฟด สหรัฐอเมริกา, 20:00 (GMT+2)

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเฟดมีกำหนดเวลา 20:00 (GMT+2) ในสหรัฐอเมริกา คาดว่าอัตราจะเพิ่มขึ้นจาก 2.00% เป็น 2.25% มันเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อระดับของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินสหรัฐ การลดลงของอัตรานี้จะส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาของ USD

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม