การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐ สหราชอาณาจักร, 10:30 (GMT+2)

การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐมีกำหนดเวลา 10:30 (GMT+2) ในสหราชอาณาจักร ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.850 พันล้านปอนด์ในเดือนสิงหาคมจาก -2.872 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า ตัวบ่งชี้อธิบายถึงหนี้สินสุทธิของรัฐ ค่าบวกสะท้อนให้เห็นถึงการขาดดุลงบประมาณและ GBP ลดลง ค่าลบบ่งชี้ถึงการเกินดุลและ GBP แข็งค่า

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม