ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา, 14:30 (GMT+2)

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกมีกำหนดเวลา 14:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะเติบโตถึง 210K สัปดาห์จาก 204K สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ การลดจำนวนของการเรียกร้องมีผลต่อดอลลาร์สหรัฐในทางบวก การเพิ่มปริมาณของการเรียกร้องในทางตรงข้ามจะถือว่าเป็นปัจจัยลบ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม