ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ นิวซีแลนด์, 00:45 (GMT+2)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีกำหนดเวลา 00:45 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะเติบโตในแง่รายไตรมาส 0.8% ในไตรมาสที่ 2 จาก 0.5% ในไตรมาสก่อนหน้า ในแง่ประจำปีตัวบ่งชี้คาดว่าจะลดลง 2.5% ในไตรมาสที่ 2 จาก 2.7% ในไตรมาสก่อนหน้า ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศภายในระยะเวลารายงาน ผลที่สูงขึ้นทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตรา NZD และต่ำสกุลเงินประเทศลดลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม