ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ยูโรโซน, 11:00 (GMT+2)

ข้อมูลเกี่ยวกับ GDP ของสหภาพยุโรปมีกำหนดเวลา 11:00 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระดับ 2.2% รายปีในไตรมาสที่ 2 ในรายไตรมาสตัวบ่งชี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระดับ 0.4% ในไตรมาสที่ 2 ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในสหภาพยุโรปในช่วงเวลา ผลสูง EUR แข็งค่าผลต่ำทำให้มันอ่อนลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม