ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา, 14:30 (GMT+2)

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกมีกำหนดเวลา 14:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะลดลงเหลือ 212K ต่อสัปดาห์จาก 213K สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงจำนวนการเรียกร้องงานใหม่ การลดลงของจำนวนการเรียกร้องมีอิทธิพลต่อ USD ในทางบวก การเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามถือว่าเป็นปัจจัยลบ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม