ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์, 07:45 (GMT+2)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีกำหนดเวลา 07:45 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะเติบโต 2.3% รายปีในไตรมาสที่ 2 2018 จาก 2.2% ในไตรมาสก่อนหน้า รายไตรมาสตัวบ่งชี้คาดว่าจะลดลง 0.3% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2018 จาก 0.6% ในไตรมาสก่อนหน้า ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศสำหรับปี มูลค่าสูงก่อให้เกิดความเข้มแข็งของ CHF ต่ำนำไปสู่การอ่อนตัวลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม