ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ออสเตรเลีย, 03:30 (GMT+2)

ข้อมูล GDP ของออสเตรเลียมีกำหนดเวลา 03:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะเติบโตในแง่รายไตรมาส 0.7% ในไตรมาสที่ 2 จาก 1.0% ในไตรมาสก่อนหน้า รายปีตัวบ่งชี้มีแนวโน้มที่จะลดลงถึง 2.8% ในไตรมาสที่ 2 จาก 3.1% ในเดือนก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย มันอธิบายอัตราการเจริญเติบโต/ลดลงของเศรษฐกิจ ค่าที่สูง AUD แข็งค่าค่าต่ำสุด AUD อ่อนค่าลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม