ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แคนาดา, 14:30 (GMT+2)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในแคนาดามีกำหนดเวลา 14:30 (GMT+2) คาดการณ์ว่าตัวบ่งชี้จะลดลงถึง 0.1% ในเดือนมิถุนายนจาก 0.5% ในเดือนก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในแคนาดาภายในรอบระยะเวลารายงาน ผลที่สูงขึ้นทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตรา CAD และต่ำสกุลเงินประเทศลดลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม