ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา, 14:30 (GMT+2)

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกมีกำหนดเวลา 14:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 214K ต่อสัปดาห์จาก 210K ต่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงจำนวนการเรียกร้องงานใหม่การลดลงของจำนวนการเรียกร้องมีอิทธิพลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐในทางบวก การเพิ่มปริมาณของการเรียกร้องในทางครงข้ามจะถือว่าเป็นปัจจัยลบ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม