เปลี่ยนแปลงการว่างงาน เยอรมนี, 09:55 (GMT+2)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการว่างงานมีกำหนดเวลา 09:55 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะลดลง -8K ในเดือนสิงหาคมจาก -6K เดือนก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงจำนวนผู้ว่างงานในประเทศเยอรมนี การเจริญเติบโตของตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงอัตราการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ช้าลงและ EUR อ่อนตัว การลดลงของตัวบ่งชี้มีผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศและ EUR แข็งค่า

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม