ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายปี สหรัฐอเมริกา, 14:30 (GMT+2)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายปีมีกำหนดเวลา 14:30  (GMT+2) ในสหรัฐอเมริกา ค่าไตรมาสที่ 2 ของตัวบ่งชี้คาดว่าจะจะลดลง 4.0% จาก 4.1% ในช่วงก่อนหน้า ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศสำหรับปีและอธิบายอัตราการเจริญเติบโต/ลดลงของเศรษฐกิจ ผลที่สูงทำให้ USD แข็งค่าขึ้น ค่าต่ำมันลดลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม