สินเชื่อภาคเอกชน สหภาพยุโรป, 10:00 (GMT+2)

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อภาคเอกชนของสหภาพยุโรปมีกำหนดเวลา 10:00 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะเติบโตถึง 3.0% เป็นประจำปีในเดือนกรกฎาคมจาก 2.9% ในเดือนก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ารวมของเงินให้สินเชื่อที่ออกใหม่ให้กับผู้บริโภคและธุรกิจในภาคเอกชน

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม