ECB รายงานการประชุมนโยบายการเงิน ยูโรโซน, 13:30 (GMT+2)

ECB รายงานการประชุมนโยบายการเงินมีกำหนดเวลา 13:30 (GMT+2) ในสหภาพยุโรป ซึ่งจะรวมถึงการรีวิวสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันให้ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจนโยบายการเงินเช่นเดียวกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการอัตราเงินเฟ้อ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม