ปฏิทินเศรษฐกิจใน Forex และข่าวโลก ส่งตรงทุกวันและทุกสัปดาห์

ข่าว Forex รายสัปดาห์และปฏิทินตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจโลกจาก LiteForex

กรอง

ประเทศ ทั้งหมด / ไม่มี

การจัดลำดับความสำคัญ

ประเทศ การจัดลำดับความสำคัญ เหตุการณ์ ระยะเวลา ก่อนหน้า การทำนาย ปัจจุบัน
17.08.2017
01:30
Employment Change s.a. Jul 20.0K 20.0K 27.9K
รายละเอียด The Employment Change released by the Australian Bureau of Statistics is a measure of the change in the number of employed people in Australia. Generally speaking, a rise in this indicator has positive implications for consumer spending which stimulates economic growth. Therefore, a high reading is seen as positive (or bullish) for the AUD, while a low reading is seen as negative (or bearish).
การจัดลำดับความสำคัญ สูง
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 14 27.9 20
2017-07-20 42 14 15
2017-06-15 37.4 42 10
2017-05-18 60.9 37.4 5
2017-04-13 -6.4 60.9 20
2017-03-16 13.5 -6.4 16
2017-02-16 13.5 13.5 10
2017-01-19 39.1 13.5 10
2016-12-15 9.8 39.1 20
2016-11-17 -9.8 9.8 20
2016-10-20 -3.9 -9.8 15
2016-09-15 26.2 -3.9 15
2016-08-18 7.9 26.2 11
2016-07-14 17.9 7.9 10
2016-06-16 10.8 17.9 15
2016-05-19 26.1 10.8 12.5
2016-04-14 0.3 26.1 20
2016-03-17 -7.9 0.3 10
2016-02-18 -1 -7.9 15
2016-01-14 71.4 -1 -12.5
2015-12-10 58.6 71.4 -10
2015-11-12 -5.1 58.6 15
2015-10-15 17.4 -5.1 5
2015-09-10 38.5 17.4 5
2015-08-06 7.3 38.5 15
2015-07-09 42 7.3 -5
2015-06-11 -2.9 42 11
2015-05-07 37.7 -2.9 5
2015-04-16 41.9 37.7 15
2015-03-12 -14.6 41.9 15
2015-02-12 42.4 -14.6 5
2015-01-15 44.9 42.4 3.8
2014-12-11 13.7 44.9 15
2014-11-06 -23.7 13.7 10
2014-10-09 32100 -23.7 20000
2014-09-11 -4100 32100 12000
2014-08-07 14900 -4100 12000
2014-07-10 -5100 14900 12300
2014-06-12 10300 -5100 10000
2014-05-08 22000 10300 6750
2014-04-10 48200 22000 5000
2014-03-13 18000 48200 18000
2014-02-13 -23000 18000 15000
2014-01-16 15400 -23000 7500
2013-12-12 -700 15400 10000
2013-11-07 3300 -700 10000
2013-10-10 -10200 3300 15000
2013-09-12 -11400 -10200 10000
2013-08-08 9300 -11400 5000
2013-07-11 -700 9300 -2500
2013-06-13 45000 -700 -10000
2013-05-09 -31200 45000 12000
2013-04-11 74000 -31200 -5000
2013-03-14 13 74000 9000
2013-02-07 -3.8 13 5
2013-01-17 17.1 -3.8 2.3
2012-12-06 10.1 17.1 -3.8
2012-11-08 15.6 10.1 17.1
2012-10-11 -9.1 15.6 3.75
2012-09-06 14 -9.1 5
2012-08-09 -28.3 14 10
2012-07-12 38.9 -28.3 14
2012-06-07 7 38.9 -5
2012-05-10 37.6 7 -5.5
2012-04-12 -15.4 37.6 6
2012-03-08 48.2 -15.4 5
2012-02-16 -35.6 48.2 10.9
2012-01-19 -7.5 -35.6 10.3
2011-12-08 16.8 -7.5 10.6
2011-11-10 20.4 16.8 10.3
2011-10-13 -10.5 20.4 10.1
2011-09-08 -0.1 -10.5 10
2011-08-11 18.2 -0.1 10.3
2011-07-07 -0.5 18.2 15.3
2011-06-09 -29.4 -0.5 25
2011-05-12 43.3 -29.4 17.4
2011-04-07 -10.1 43.3 24.3
2011-03-10 7.7 -10.1 21.5
2011-02-10 1.8 7.7 20.3
2011-01-13 55.673 1.8 25
2010-12-09 33.095 55.673 20
2010-11-11 47.887 33.095 20.3
2010-10-07 31.347 47.887 20
2010-09-09 27.646 31.347 25
2010-08-12 40.42 27.646 20.1
2010-07-08 16.476 40.42 15.3
2010-06-10 30.242 16.476 16.1
2010-05-13 25.144 30.242 22.6
2010-04-08 -3.355 25.144 20.3
2010-03-11 57.465 -3.355 15.5
2010-02-11 40.314 57.465 15
2010-01-14 29.405 40.314 10.2
2009-12-10 18.272 29.405 5.2
2009-11-12 38.137 18.272 -10.1
2009-10-08 -19.325 38.137 -10
2009-09-10 -19.325 -19.325 -14.3
2009-08-06 -25.736 -19.325 -18
2009-07-09 -7.505 -25.736 -20
2009-06-11 34.413 -7.505 -30
2009-05-07 -17.969 34.413 -25
2009-04-09 9.87 -17.969 -24.8
2009-03-12 -3.901 9.87 -20
2009-02-12 3.416 -3.901 -18
2009-01-15 -16.782 3.416 -20
2008-12-11 22.152 -16.782 -15
2008-11-06 2.2 22.152 -10
2008-10-09 14.6 2.2 22.152
2008-09-11 10.9 14.6 5.9
2008-08-07 29.8 10.9 14.6
2008-07-10 -19.7 29.8 10.2
2008-06-12 37.5 -19.7 13.5
2008-05-08 18.1 37.5 10
2008-04-10 36.7 18.1 10
2008-03-13 21.4 36.7 15
2008-02-14 20.1 21.4 15
2008-01-17 47.6 20.1 20
2007-12-13 12.9 47.6 20.1
2007-11-08 13 12.9 20
2007-10-11 31.9 13 20
2007-09-06 2.5 31.9 25
2007-07-12 39.4 2.5 31.9
2007-06-07 49.6 39.4 11.3
2007-05-09 10.5 49.6 12.5
2007-04-12 23.2 10.5 15.5
2007-03-15 -4 23.2 -3.6
2007-02-08 -4 3
01:30
Fulltime employment Jul 69.3K -20.3K
รายละเอียด Employment, released by Australian Statistician, is the total number of people above a specified age, who in a short reference period, were in paid employment or self-employment. Paid employment includes people who worked in the reference period or who had a job but were temporaly absent from work.
การจัดลำดับความสำคัญ ต่ำ
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 62 -20.3
2017-07-20 52.1 62 -20.3
2017-06-15 -11.6 52.1 62
2017-05-18 74.5 -11.6 52.1
2017-04-13 27.1 74.5 -11.6
2017-03-16 -44.8 27.1 74.5
2017-02-16 9.3 -44.8 27.1
2017-01-19 39.3 9.3 -44.8
2016-12-15 41.5 39.3 9.3
2016-11-17 -53 41.5 39.3
2016-10-20 11.5 -53 41.5
2016-09-15 -45.4 11.5 -53
2016-08-18 38.4 -45.4 11.5
2016-07-14 38.4 -45.4
2016-06-16 -9.3 38.4
2016-05-19 -8.8 -9.3
2016-04-14 15.9 -8.8 -9.3
2016-03-17 -40.6 15.9 -8.8
2016-02-18 17.6 -40.6 15.9
2016-01-14 41.6 17.6 -40.6
2015-12-10 40 41.6 17.6
2015-11-12 -13.9 40 41.6
2015-10-15 11.5 -13.9 40
2015-09-10 12.4 11.5 -13.9
2015-08-06 24.5 12.4 11.5
2015-07-09 14.7 24.5 12.4
2015-06-11 -21.9 14.7 24.5
2015-05-07 31.5 -21.9 14.7
2015-04-16 41.9 31.5 -21.9
2015-03-12 -30.9 41.9 31.5
2015-02-12 46.4 -30.9 41.9
2015-01-15 2.6 46.4 -30.9
2014-12-11 27 2.6 46.4
2014-11-06 -34.9 27 2.6
2014-10-09 -79700 -34.9 27
2014-09-11 15400 -79700 -34.9
2014-08-07 -3800 15400 -79700
2014-07-10 22200 -3800 15400
2014-06-12 14200 22200 -3800
2014-05-08 -22800 14200 22200
2014-04-10 80000 -22800 14200
2014-03-13 2700 80000 -22800
2014-02-13 -32100 2700 80000
2014-01-16 10500 -32100 2700
2013-12-12 -31100 10500 -32100
2013-11-07 -1800 -31100 10500
2013-10-10 -2400 -1800 -31100
2013-09-12 -7300 -2400 -1800
2013-08-08 -5100 -7300 -2400
2013-07-11 -6800 -5100 -7300
2013-06-13 29800 -6800 -5100
2013-05-09 -4100 29800 -6800
2013-04-11 19300 -4100 29800
2013-03-14 -9500 19300 -4100
2013-02-07 -13800 -9500 19300
2013-01-17 -4200 -13800 -9500
2012-12-06 18700 -4200 -13800
2012-11-08 32100 18700 -4200
2012-10-11 600 32100 18700
2012-09-06 9200 600 32100
2012-08-09 -33500 9200 600
2012-07-12 46100 -33500 9200
2012-06-07 -10500 46100 -33500
2012-05-10 15800 -10500 46100
2012-04-12 15800 -10500
2012-03-08 12300 15800
2012-02-16 24500 12300
2012-01-19 24500 12300
01:30
Part-time employment Jul -48.0K 48.2K
รายละเอียด Employment, released by Australian Statistician, is the total number of people above a specified age, who in a short reference period, were in paid employment or self-employment. Paid employment includes people who worked in the reference period or who had a job but were temporaly absent from work. A part-time job is a form of employment that carries fewer hours per week than a full-time job.
การจัดลำดับความสำคัญ ต่ำ
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 -48 48.2
2017-07-20 -10.1 -48 48.2
2017-06-15 49 -10.1 -48
2017-05-18 -13.6 49 -10.1
2017-04-13 -33.5 -13.6 49
2017-03-16 58.3 -33.5 -13.6
2017-02-16 4.2 58.3 -33.5
2017-01-19 -0.2 4.2 58.3
2016-12-15 -31.7 -0.2 4.2
2016-11-17 43.2 -31.7 -0.2
2016-10-20 -15.4 43.2 -31.7
2016-09-15 71.6 -15.4 43.2
2016-08-18 -30.5 71.6 -15.4
2016-07-14 17.9 -30.5 71.6
2016-06-16 20.2 17.9 -30.5
2016-05-19 34.9 20.2 17.9
2016-04-14 -15.6 34.9 20.2
2016-03-17 32.7 -15.6 34.9
2016-02-18 -18.6 32.7 -15.6
2016-01-14 29.7 -18.6 32.7
2015-12-10 18.6 29.7 -18.6
2015-11-12 8.9 18.6 29.7
2015-10-15 5.9 8.9 18.6
2015-09-10 26.1 5.9 8.9
2015-08-06 -17.2 26.1 5.9
2015-07-09 27.3 -17.2 26.1
2015-06-11 19 27.3 -17.2
2015-05-07 6.2 19 27.3
2015-04-16 5.3 6.2 19
2015-03-12 15.9 5.3 6.2
2015-02-12 -4.2 15.9 5.3
2015-01-15 42.3 -4.2 15.9
2014-12-11 -9300 42.3 -4.2
2014-11-06 -51300 -9300 42.3
2014-10-09 111800 -51300 -9300
2014-09-11 -14800 111800 -51300
2014-08-07 19700 -14800 111800
2014-07-10 -27200 19700 -14800
2014-06-12 -27200 19700
2014-05-08 40200 -27200
2014-04-10 -31800 40200
2014-03-13 3400 -31800 40200
2014-02-13 9100 3400 -31800
2014-01-16 5500 9100 3400
2013-12-12 28900 5500 9100
2013-11-07 5200 28900 5500
2013-10-10 -8200 5200 28900
2013-09-12 -3500 -8200 5200
2013-08-08 14800 -3500 -8200
2013-07-11 6400 14800 -3500
2013-06-13 15300 6400 14800
2013-05-09 27000 15300 6400
2013-04-11 53.7 27000 15300
2013-03-14 20.2 53.7 27000
2013-02-07 20.2 53.7
01:30
Participation Rate Jul 65.0% 65.0% 65.1%
รายละเอียด The participation rate, released by Australian Statistician, is the percentage of the total number of people of labour-force age (15 years and over) that is in the labour force (either working or looking for a job).
การจัดลำดับความสำคัญ ปานกลาง
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 65% 65.1% 65%
2017-07-20 64.9% 65% 64.9%
2017-06-15 64.8% 64.9% 64.8%
2017-05-18 64.8% 64.8% 64.7%
2017-04-13 64.6% 64.8% 64.6%
2017-03-16 64.6% 64.6% 64.6%
2017-02-16 64.7% 64.6% 64.7%
2017-01-19 64.6% 64.7% 64.6%
2016-12-15 64.4% 64.6% 64.5%
2016-11-17 64.5% 64.4% 64.6%
2016-10-20 64.7% 64.5% 64.8%
2016-09-15 64.9% 64.7% 64.9%
2016-08-18 64.9% 64.9% 64.9%
2016-07-14 64.8% 64.9% 64.8%
2016-06-16 64.8% 64.8% 64.9%
2016-05-19 64.9% 64.8% 64.9%
2016-04-14 64.9% 64.9% 65%
2016-03-17 65.2% 64.9% 65.2%
2016-02-18 65.1% 65.2% 65.2%
2016-01-14 65.3% 65.1% 65.2%
2015-12-10 65% 65.3% 65%
2015-11-12 64.9% 65% 64.9%
2015-10-15 65% 64.9% 65%
2015-09-10 65.1% 65% 65%
2015-08-06 64.8% 65.1% 64.8%
2015-07-09 64.7% 64.8% 64.7%
2015-06-11 64.8% 64.7% 64.8%
2015-05-07 64.8% 64.8% 64.8%
2015-04-16 64.7% 64.8% 64.6%
2015-03-12 64.7% 64.7% 64.8%
2015-02-12 64.8% 64.7% 64.8%
2015-01-15 64.7% 64.8% 64.7%
2014-12-11 64.6% 64.7% 64.6%
2014-11-06 64.5% 64.6% 64.5%
2014-10-09 64.7% 64.5% 64.8%
2014-09-11 64.9% 64.7% 64.8%
2014-08-07 64.7% 64.9% 64.7%
2014-07-10 64.6% 64.7% 64.9%
2014-06-12 64.7% 64.6% 64.7%
2014-05-08 64.8% 64.7% 64.6%
2014-04-10 64.9% 64.8% 64.7%
2014-03-13 64.6% 64.9% 64.8%
2014-02-13 64.5% 64.6% 64.9%
2014-01-16 64.8% 64.5% 64.6%
2013-12-12 64.8% 64.8% 64.5%
2013-11-07 64.8% 64.8%
01:30
Unemployment Rate s.a. Jul 5.7% 5.6% 5.6%
รายละเอียด The Unemployment Rate release by the Australian Bureau of Statistics is the number of unemployed workers divided by the total civilian labor force. If the rate hikes, indicates a lack of expansion within the Australian labor market. As a result, a rise leads to weaken the Australian economy. A decrease of the figure is seen as positive (or bullish) for the AUD, while an increase is seen as negative (or bearish).
การจัดลำดับความสำคัญ สูง
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 5.6% 5.6% 5.6%
2017-07-20 5.5% 5.6% 5.6%
2017-06-15 5.7% 5.5% 5.7%
2017-05-18 5.9% 5.7% 5.9%
2017-04-13 5.9% 5.9% 5.9%
2017-03-16 5.7% 5.9% 5.7%
2017-02-16 5.8% 5.7% 5.8%
2017-01-19 5.7% 5.8% 5.7%
2016-12-15 5.6% 5.7% 5.6%
2016-11-17 5.6% 5.6% 5.6%
2016-10-20 5.6% 5.6% 5.7%
2016-09-15 5.7% 5.6% 5.7%
2016-08-18 5.8% 5.7% 5.8%
2016-07-14 5.7% 5.8% 5.8%
2016-06-16 5.7% 5.7% 5.7%
2016-05-19 5.7% 5.7% 5.8%
2016-04-14 5.8% 5.7% 5.9%
2016-03-17 6% 5.8% 6%
2016-02-18 5.8% 6% 5.8%
2016-01-14 5.8% 5.8% 5.9%
2015-12-10 5.9% 5.8% 6%
2015-11-12 6.2% 5.9% 6.2%
2015-10-15 6.2% 6.2% 6.3%
2015-09-10 6.3% 6.2% 6.2%
2015-08-06 6% 6.3% 6%
2015-07-09 6% 6% 6.1%
2015-06-11 6.2% 6% 6.2%
2015-05-07 6.1% 6.2% 6.2%
2015-04-16 6.2% 6.1% 6.3%
2015-03-12 6.4% 6.2% 6.3%
2015-02-12 6.1% 6.4% 6.2%
2015-01-15 6.2% 6.1% 6.3%
2014-12-11 6.2% 6.2% 6.3%
2014-11-06 6.2% 6.2% 6.1%
2014-10-09 6% 6.2% 6.2%
2014-09-11 6.4% 6% 6.3%
2014-08-07 6% 6.4% 6%
2014-07-10 5.9% 6% 5.9%
2014-06-12 5.8% 5.9% 5.9%
2014-05-08 5.8% 5.8% 5.9%
2014-04-10 6.1% 5.8% 6%
2014-03-13 6% 6.1% 6%
2014-02-13 5.8% 6% 5.8%
2014-01-16 5.8% 5.8% 5.8%
2013-12-12 5.7% 5.8% 5.8%
2013-11-07 5.7% 5.7% 5.7%
2013-10-10 5.8% 5.7% 5.8%
2013-09-12 5.7% 5.8% 5.8%
2013-08-08 5.7% 5.7% 5.8%
2013-07-11 5.6% 5.7% 5.6%
2013-06-13 5.6% 5.6% 5.6%
2013-05-09 5.6% 5.6% 5.6%
2013-04-11 5.4% 5.6% 5.4%
2013-03-14 5.4% 5.4% 5.5%
2013-02-07 5.4% 5.4% 5.5%
2013-01-17 5.3% 5.4% 5.4%
2012-12-06 5.4% 5.3% 5.5%
2012-11-08 5.4% 5.4% 5.5%
2012-10-11 5.1% 5.4% 5.3%
2012-09-06 5.2% 5.1% 5.3%
2012-08-09 5.3% 5.2% 5.3%
2012-07-12 5.1% 5.3% 5.2%
2012-06-07 5% 5.1% 5.1%
2012-05-10 5.2% 5% 5.3%
2012-04-12 5.2% 5.2% 5.3%
2012-03-08 5.1% 5.2% 5.2%
2012-02-16 5.2% 5.1% 5.3%
2012-01-19 5.2% 5.2% 5.3%
2011-12-08 5.2% 5.2% 5.2%
2011-11-10 5.2% 5.2% 5.3%
2011-10-13 5.3% 5.2% 5.3%
2011-09-08 5.1% 5.3% 5.1%
2011-08-11 4.9% 5.1% 4.9%
2011-07-07 4.9% 4.9% 4.9%
2011-06-09 4.9% 4.9% 4.9%
2011-05-12 4.9% 4.9% 4.9%
2011-04-07 5% 4.9% 5%
2011-03-10 5% 5% 5%
2011-02-10 5% 5% 5%
2011-01-13 5.2% 5% 5.1%
2010-12-09 5.4% 5.2% 5.2%
2010-11-11 5.1% 5.4% 5%
2010-10-07 5.1% 5.1% 5.1%
2010-09-09 5.3% 5.1% 5.2%
2010-08-12 5.1% 5.3% 5.1%
2010-07-08 5.2% 5.1% 5.2%
2010-06-10 5.4% 5.2% 5.4%
2010-05-13 5.4% 5.4% 5.3%
2010-04-08 5.3% 5.4% 5.3%
2010-03-11 5.3% 5.3% 5.3%
2010-02-11 5.6% 5.3% 5.6%
2010-01-14 5.6% 5.6% 5.8%
2009-12-10 5.8% 5.6% 5.9%
2009-11-12 5.8% 5.8% 5.8%
2009-10-08 5.8% 5.8% 6%
2009-09-10 5.7% 5.8% 5.9%
2009-08-06 5.8% 5.7% 6%
2009-07-09 5.8% 5.8% 5.9%
2009-06-11 5.4% 5.8% 5.7%
2009-05-07 5.7% 5.4% 5.9%
2009-04-09 5.4% 5.7% 5.4%
2009-03-12 4.9% 5.4% 5%
2009-02-12 4.6% 4.9% 4.7%
2009-01-15 4.5% 4.6% 4.5%
2008-12-11 4.4% 4.5% 4.4%
2008-11-06 4.3% 4.4% 4.3%
2008-10-09 4.1% 4.3% 4.3%
2008-09-11 4.2% 4.1% 4.4%
2008-08-07 4.2% 4.2% 4.3%
2008-07-10 4.3% 4.2% 4.3%
2008-06-12 4.2% 4.3% 4.2%
2008-05-08 4% 4.2% 4.1%
2008-04-10 4% 4% 4.1%
2008-03-13 4.2% 4% 4.2%
2008-02-14 4.3% 4.2% 4.3%
2008-01-17 4.5% 4.3% 4.4%
2007-12-13 4.4% 4.5% 4.3%
2007-11-08 4.2% 4.4% 4.2%
2007-10-11 4.3% 4.2% 4.3%
2007-09-06 4.3% 4.3% 4.3%
2007-08-09 4.3% 4.3% 4.4%
2007-07-12 4.3% 4.3% 4.3%
2007-06-07 4.4% 4.3% 4.4%
2007-05-09 4.6% 4.4% 4.5%
2007-04-12 4.5% 4.6% 4.6%
2007-02-08 4.5% 4.6%
02:00
FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY) Jul -0.1% -1.2%
รายละเอียด The FDI (Foreign Direct Investment) is released by the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China presents the total investment capital made by foreign enterprises, economic organizations and individuals (including overseas Chinese, Hong Kong and Macao compatriots, and Chinese enterprises registered abroad) in accordance with Chinese relevant policies, laws and regulations, with cash, goods, technology start-up wholly foreign-owned enterprises in China, and Chinese domestic companies or economic entities, foreign joint ventures, cooperative enterprises or joint development of resources for investment (including reinvestment of foreign investment income), and projects approved by the relevant governmental departments. A large foreign direct investment is indicative of overall growth and demand in the China economy. A high reading is seen as positive (or bullish) for the CNY, while a low reading is seen as negative (or Bearish) for the CNY.
การจัดลำดับความสำคัญ ปานกลาง
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-07-13 -0.7% -0.1%
2017-06-16 -0.1% -0.7% -0.1%
2017-05-18 1% -0.1% -0.7%
2017-04-14 -2.3% 1% -0.1%
2017-03-16 -9.2% -2.3% 1%
2017-02-16 4.1% -9.2% -2.3%
2017-01-16 3.9% 4.1% -9.2%
2016-12-15 4.2% 3.9% 4.1%
2016-11-17 4.2% 4.2% 3.9%
2016-10-13 4.5% 4.2% 4.2%
2016-09-13 4.3% 4.5% 4.2%
2016-08-12 5.1% 4.3% 4.5%
2016-07-12 3.8% 5.1% 4.3%
2016-06-13 4.8% 3.8% 5.1%
2016-05-10 4.5% 4.8% 3.8%
2016-04-15 1.8% 4.5% 2.4%
2016-03-17 2.7% 1.8% 4.5%
2016-03-11 3.2% 2.7% 1.8%
2016-02-15 6.4% 3.2% 2.7%
2016-01-14 7.9% 6.4% 3.2%
2015-12-11 8.6% 7.9% 6.4%
2015-11-11 9% 8.6% 7.9%
2015-10-20 9.2% 9% 8.6%
2015-09-10 8% 9.2% 9%
2015-08-10 8% 8% 9.2%
2015-07-21 7.8% 8% 8%
2015-06-18 10.4% 7.8% 8%
2015-05-15 11.3% 10.4% 7.8%
2015-04-16 17% 11.3% 10.4%
2015-03-17 29.4% 17% 11.3%
2015-02-16 1.7% 29.4% 17%
2015-01-15 0.7% 1.7% 29.4%
2014-12-16 -1.2% 0.7% 1.7%
2014-11-18 -1.4% -1.2% 0.7%
2014-10-16 -1.8% -1.4% -1.2%
2014-09-16 -0.35% -1.8% -1.4%
2014-08-18 2.2% -0.35% -1.8%
2014-07-15 2.8% 2.2% -0.35%
2014-06-17 5% 2.8% 2.2%
2014-05-16 5.5% 5% 2.8%
2014-04-17 10.4% 5.5% 5%
2014-03-18 16.1% 10.4% 5.5%
2014-02-18 5.3% 16.1% 10.4%
2014-01-16 5.5% 5.3% 16.1%
2013-12-18 5.77% 5.5% 5.3%
2013-11-19 6.2% 5.77% 5.5%
2013-10-17 6.37% 6.2% 5.77%
2013-09-17 7.1% 6.37% 6.2%
2013-08-23 4.9% 7.1% 6.37%
2013-07-17 1.03% 4.9% 7.1%
2013-06-18 1.21% 1.03% 4.9%
2013-05-16 1.44% 1.21% 1.03%
2013-04-18 -1.35% 1.44% 1.9%
2013-03-19 -7.3% -1.35% 1.44%
2013-02-20 -3.7% -7.3% -1.35%
2013-01-16 -3.6% -3.7% -7.3%
2012-12-18 -3.45% -3.6% -3.7%
2012-11-20 -3.8% -3.45% -3.6%
2012-10-19 -3.4% -3.8% -3.45%
2012-09-19 -3.6% -3.4% -3.8%
2012-08-16 -3% -3.6% -3.4%
2012-07-17 -1.91% -3% -3.6%
2012-06-15 -2.38% -1.91% -3%
2012-05-15 -2.8% -2.38% -1.91%
2012-04-17 -0.6% -2.8% -13.6%
2012-03-15 -0.3% -0.6% -2.8%
2012-02-16 9.7% -0.3% -0.6%
2012-01-18 13.2% 9.7% -0.3%
2011-12-15 15.9% 13.2% 9.7%
2011-11-16 16.6% 15.9% 13.2%
2011-10-20 17.7% 16.6% 15.9%
2011-09-15 18.6% 17.7% 16.6%
2011-08-16 18.4% 18.6% 17.7%
2011-07-15 26% 18.4% 18.6%
2011-05-17 29.4% 26% 18.4%
2011-04-19 27.1% 29.4% 26%
2011-03-15 23.4% 27.1% 29.4%
2011-02-17 17.4% 23.4% 27.1%
2011-01-18 15.7% 17.4% 23.4%
2010-11-16 16.6% 15.7% 17.4%
2010-10-15 18.1% 16.6% 15.7%
2010-09-15 20.7% 18.1% 16.6%
2010-08-17 20.7% 18.1%
04:30
Unemployment Rate s.a (3M) Jul 4.9% 4.8%
รายละเอียด แสดงถึงส่วนแบ่งของผู้ว่างงานในกำลังแรงงานทั้งหมด การเติบโตในดัชนีเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจและ EUR อ่อนตัว การลดลงในดัชนีหมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มความแข็งแกร่งให้ EUR
การจัดลำดับความสำคัญ ต่ำ
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 4.9% 4.8%
2017-07-20 5.1% 4.9% 4.8%
2017-06-15 5.1% 5.1% 4.9%
2017-05-18 5.1% 5.1% 5.1%
2017-04-20 5.3% 5.1% 5.1%
2017-03-16 5.3% 5.3% 5.1%
2017-02-15 5.4% 5.3% 5.3%
2017-01-19 5.6% 5.4% 5.3%
2016-12-15 5.6% 5.6% 5.4%
2016-10-20 5.8% 5.6% 5.6%
2016-09-15 6% 5.8% 5.6%
2016-08-18 6.1% 6% 5.8%
2016-07-21 6.3% 6.1% 6%
2016-06-16 6.4% 6.3% 6.1%
2016-05-19 6.4% 6.4% 6.3%
2016-04-21 6.5% 6.4% 6.4%
2016-03-17 6.5% 6.5% 6.4%
2016-02-18 6.6% 6.5% 6.5%
2016-01-21 6.8% 6.6% 6.5%
2015-12-17 6.9% 6.8% 6.6%
2015-11-19 6.8% 6.9% 6.8%
2015-10-15 6.8% 6.8% 6.9%
2015-09-17 6.8% 6.8% 6.8%
2015-08-20 6.9% 6.8% 6.8%
2015-06-18 7% 6.9% 6.8%
2015-05-21 7.1% 7% 6.9%
2015-03-19 7.2% 7.1% 7%
2015-02-26 8.1% 7.2% 7.1%
2015-01-22 8% 8.1% 7.2%
2014-12-18 8% 8% 8.1%
2014-11-20 8% 8% 8%
2014-10-16 8% 8% 8%
2014-09-18 8.2% 8% 8%
2014-08-21 8.4% 8.2% 8%
2014-07-17 8.6% 8.4% 8.2%
2014-06-19 8.7% 8.6% 8.4%
2014-05-15 8.7% 8.7% 8.6%
2014-04-17 8.8% 8.7% 8.7%
2014-03-20 8.6% 8.8% 8.7%
2014-02-20 8.5% 8.6% 8.8%
2014-01-23 8.2% 8.5% 8.6%
2013-12-19 8.5% 8.2% 8.5%
2013-11-21 8.6% 8.5% 8.2%
2013-10-17 8.6% 8.6% 8.5%
2013-09-19 8.7% 8.6% 8.6%
2013-08-15 8.5% 8.7% 8.6%
2013-07-18 8.3% 8.5% 8.7%
2013-06-20 8.2% 8.3% 8.5%
2013-05-15 8.1% 8.2% 8.3%
2013-04-18 7.7% 8.1% 8.2%
2013-03-21 7.5% 7.7% 8.1%
2013-02-21 7.2% 7.5% 7.7%
2013-01-17 7% 7.2% 7.5%
2012-12-20 6.8% 7% 7.2%
2012-11-15 6.6% 6.8% 7%
2012-10-18 6.5% 6.6% 6.8%
2012-09-20 6.5% 6.5% 6.6%
2012-08-16 6.3% 6.5% 6.5%
2012-07-19 6.2% 6.3% 6.5%
2012-06-21 6.2% 6.2% 6.3%
2012-05-24 5.9% 6.2% 6.2%
2012-04-19 5.9% 5.9% 6.2%
2012-03-15 6% 5.9% 5.9%
2012-02-16 5.8% 6% 5.9%
2012-01-19 5.8% 5.8% 6%
2011-12-15 5.8% 5.8% 5.8%
2011-11-17 5.6% 5.8% 5.8%
2011-10-20 5.4% 5.6% 5.8%
2011-09-15 5.3% 5.4% 5.6%
2011-08-18 5% 5.3% 5.4%
2011-07-21 5.1% 5% 5.3%
2011-06-23 5% 5.1% 5%
2011-05-19 5.1% 5% 5.1%
2011-04-21 5.1% 5.1% 5%
2011-03-17 5.1% 5.1% 5.1%
2011-02-17 5.1% 5.1% 5.1%
2011-01-20 5.1% 5.1%
05:30
ILO Unemployment Q2 9.6% 9.5%
รายละเอียด The ILO Unemployment Rate released by INSEE is the number of unemployed workers compared to all the active workers in the economy. If the number rises, it indicates a lack of expansion within the French labor market and thus a weakening in the economy. Normally, a decrease in the figure is seen as positive (or bullish) for the Euro, while an increase is seen as negative (or bearish).
การจัดลำดับความสำคัญ ต่ำ
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 9.6% 9.5%
2017-05-18 10% 9.6% 9.5%
2017-02-16 10% 10% 9.6%
2016-11-17 9.9% 10% 10%
2016-08-18 10.2% 9.9% 10%
2016-05-19 10.3% 10.2% 9.9%
2016-03-03 10.6% 10.3% 10.2%
2015-12-03 10.3% 10.6% 10.6%
2015-09-03 10.3% 10.3% 10.6%
2015-06-04 10.4% 10.3% 10.3%
2015-03-05 10.3% 10.4% 10.3%
2014-12-04 10.1% 10.3% 10.4%
2014-09-04 10.1% 10.1% 10.3%
2014-06-05 10.1% 10.1% 10.1%
2014-03-06 10.9% 10.1% 10.1%
2013-12-05 10.8% 10.9% 10.1%
2013-09-05 10.8% 10.8% 10.9%
2013-06-06 10.5% 10.8% 10.8%
2013-03-07 10.3% 10.5% 10.8%
2012-12-06 10.2% 10.3% 10.5%
2012-09-06 10% 10.2% 10.3%
2012-06-07 9.8% 10% 10.2%
2012-03-01 9.7% 9.8% 10%
2011-12-01 9.6% 9.7% 9.8%
2011-09-01 9.7% 9.6% 9.7%
2011-06-01 9.7% 9.7% 9.4%
2011-03-03 9.7% 9.7%
06:00
Wholesale Price Index (MoM) Jul 0%
รายละเอียด The wholesale price Index released by the Statistisches Bundesamt Deutschland shows value of sales made by wholesalers in Germany. A growing number in wholesales indicates increases in retail trade and consumption, that is seen as positive or bullish for the EUR, while a declining number indicates the weakened retail sectors, consumption, and the economy in Germany, that is seen as negative or bearish for the currency.
การจัดลำดับความสำคัญ ปานกลาง
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-07-12 -0.7%
2017-06-13 0.3% -0.7% 0.2%
2017-05-11 0.3% -0.7%
2017-04-12 0.5% 0.3%
2017-03-10 0.8% 0.5%
2017-02-13 1.2% 0.8% 0.5%
2017-01-13 0.1% 1.2% 0.8%
2016-12-13 0.4% 0.1% 1.2%
2016-11-11 0.4% 0.4% 0.1%
2016-10-12 -0.7% 0.4% 0.3%
2016-09-13 0.2% -0.7% 0.4%
2016-08-12 0.6% 0.2% -0.7%
2016-07-12 0.9% 0.6% 0.3%
2016-06-10 0.3% 0.9% 0.2%
2016-05-12 0.3% 0.3% 0.9%
2016-04-12 -0.5% 0.3% 0.3%
2016-03-11 -0.4% -0.5% 0.3%
2016-02-12 -0.8% -0.4% -0.5%
2016-01-14 -0.2% -0.8% -0.4%
2015-12-11 -0.4% -0.2% -0.8%
2015-11-11 -0.6% -0.4% -0.2%
2015-10-13 -0.8% -0.6% -0.4%
2015-09-11 0.1% -0.8% -0.6%
2015-08-11 -0.2% 0.1% -0.8%
2015-07-10 0.5% -0.2% 0.1%
2015-06-12 0.4% 0.5% -0.2%
2015-05-13 1% 0.4% 0.5%
2015-04-14 0.5% 1% 0.4%
2015-03-13 -0.4% 0.5% 1%
2015-02-13 -1% -0.4% 0.5%
2015-01-13 -0.7% -1% -0.4%
2014-12-12 -0.6% -0.7% -1%
2014-11-12 0.1% -0.6% -0.4%
2014-10-13 -0.2% 0.1% 0.1%
2014-09-12 0.1% -0.2% 0.1%
2014-08-13 -0.1% 0.1% -0.2%
2014-07-11 -0.1% -0.1% 0.2%
2014-06-12 0.2% -0.1% -0.3%
2014-05-13 0.2% -0.1%
2014-04-11 -0.1% 0.2%
2014-03-07 0.3% -0.1% 0.6%
2014-01-14 -0.2% 0.3% 0.1%
2013-12-13 -1% -0.2% 0.3%
2013-11-12 0.7% -1% -0.2%
2013-10-11 -0.6% 0.7% -1%
2013-09-12 -0.3% -0.6% 0.7%
2013-08-13 -0.4% -0.3% 0.1%
2013-07-11 -0.4% -0.4% 0.3%
2013-06-13 -0.2% -0.4% -0.4%
2013-05-14 -0.2% -0.2% -0.4%
2013-04-12 0.1% -0.2% -0.2%
2013-03-12 0.3% 0.1% 0.3%
2013-02-13 0.3% 0.2%
2013-01-14 -0.7% 0.1%
2012-12-11 -0.6% -0.7%
2012-11-12 1.3% -0.6% -0.3%
2012-10-10 1.1% 1.3% 0.5%
2012-09-11 0.3% 1.1% 0.3%
2012-08-13 -1.1% 0.3% -0.4%
2012-07-12 -0.7% -1.1% -0.7%
2012-06-14 0.5% -0.7% -1.4%
2012-05-14 0.9% 0.5% -0.7%
2012-04-11 1% 0.9% 0.8%
2012-03-12 1.2% 1% 1%
2012-02-13 1.2% 0.5%
2012-01-16 0.7% 0.2%
2011-12-12 -1% 0.7% 0.6%
2011-11-10 0.3% -1% 0.2%
2011-10-12 0.1% 0.3% -1%
2011-09-09 -0.6% 0.1% 0.3%
2011-08-11 -0.6% -0.6% -0.3%
2011-07-13 -0.6% -0.6%
2011-06-10 0.2% -0.6%
2011-05-11 1.3% 0.2%
2011-04-13 1.4% 1.3% 1.3%
2011-03-11 1.2% 1.4% 1%
2011-02-11 1.8% 1.2% 1.4%
2011-01-13 0.7% 1.8% 0.6%
2010-12-10 -0.3% 0.7% 1.8%
2010-11-10 1% -0.3% 0.7%
2010-10-12 1.6% 1% -0.3%
2010-09-14 -0.3% 1.6% 0.3%
2010-08-10 -0.2% -0.3% 0.3%
2010-07-13 0.3% -0.2% 0.4%
2010-06-11 1.7% 0.3% 0.2%
2010-05-11 1.3% 1.7% 0.3%
2010-04-13 0.1% 1.3% 1.7%
2010-03-12 1.3% 0.1% 0.6%
2010-02-11 0.2% 1.3% 0.1%
2010-01-15 0.7% 0.2% 0.5%
2009-12-10 -0.4% 0.7% 0.3%
2009-11-10 -0.2% -0.4% 0.7%
2009-10-12 0.7% -0.2% 0.2%
2009-09-11 -0.5% 0.7% -0.2%
2009-08-11 0.9% -0.5% 0.1%
2009-07-10 0.1% 0.9% -0.5%
2009-06-12 0.1% 0.1% 0.1%
2009-05-12 -0.9% 0.1% 0.1%
2009-04-15 -0.1% -0.9% -0.2%
2009-03-13 -0.4% -0.1% -0.9%
2009-03-03 -3.2% -0.4% -0.1%
2009-01-13 -3.2% -0.4%
06:00
Wholesale Price Index (YoY) Jul 2.5%
รายละเอียด The wholesale price Index released by the Statistisches Bundesamt Deutschland shows value of sales made by wholesalers in Germany. A growing number in wholesales indicates increases in retail trade and consumption, that is seen as positive or bullish for the EUR, while a declining number indicates the weakened retail sectors, consumption, and the economy in Germany, that is seen as negative or bearish for the currency.
การจัดลำดับความสำคัญ ปานกลาง
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-07-12 3.1% 2.5%
2017-06-13 4.7% 3.1% 3.6%
2017-05-11 4.7% 4.7% 3.1%
2017-04-12 5% 4.7% 4.7%
2017-03-10 4% 5% 4.7%
2017-02-13 2.8% 4% 5%
2017-01-13 0.8% 2.8% 4%
2016-12-13 0.5% 0.8% 2.8%
2016-11-11 -0.3% 0.5% 0.8%
2016-10-12 -1.2% -0.3% 0.5%
2016-09-13 -1.4% -1.2% -0.3%
2016-08-12 -1.5% -1.4% -1.2%
2016-07-12 -2.3% -1.5% -1.4%
2016-06-10 -2.7% -2.3% -1.5%
2016-05-12 -2.6% -2.7% -2.3%
2016-04-12 -1.9% -2.6% -2.7%
2016-03-11 -1% -1.9% -2.6%
2016-02-12 -1% -1% -1.9%
2016-01-14 -1.1% -1% -1%
2015-12-11 -1.6% -1.1% -1%
2015-11-11 -1.8% -1.6% -1.1%
2015-10-13 -1.1% -1.8% -1.6%
2015-09-11 -0.5% -1.1% -1.8%
2015-08-11 -0.5% -0.5% -1.1%
2015-07-10 -0.4% -0.5% -0.5%
2015-06-12 -0.9% -0.4% -0.5%
2015-05-13 -1.1% -0.9% -0.4%
2015-04-14 -2.1% -1.1% -0.9%
2015-03-13 -2.6% -2.1% -1.1%
2015-02-13 -2.3% -2.6% -2.1%
2015-01-13 -1.1% -2.3% -2.6%
2014-12-12 -0.7% -1.1% -2.3%
2014-11-12 -0.9% -0.7% -0.5%
2014-10-13 -0.6% -0.9% -0.7%
2014-09-12 -0.7% -0.6% -0.9%
2014-08-13 -0.8% -0.7% -0.9%
2014-07-11 -0.9% -0.8% -0.7%
2014-06-12 -1.3% -0.9% -1.1%
2014-05-13 -1.7% -1.3% -1.5%
2014-04-11 -1.7% -1.7% -1.3%
2014-03-07 -1.3% -1.7% -1.7%
2014-01-14 -2.2% -1.3% -2.1%
2013-12-13 -2.7% -2.2% -1.3%
2013-11-12 -2.2% -2.7% -1.9%
2013-10-11 -1.7% -2.2% -2.7%
2013-09-12 -1.7% -2.2%
2013-08-13 0.7% 0.6%
2013-07-11 -0.1% 0.7%
2013-06-13 -0.4% -0.1% 0.7%
2013-05-14 0.3% -0.4% -0.6%
2013-04-12 1.4% 0.3% -0.4%
2013-03-12 2.3% 1.4% 0.3%
2013-02-13 3.2% 2.3% 2.2%
2013-01-14 3.2% 3.2% 3.3%
2012-12-11 4.6% 3.2% 3.2%
2012-11-12 4.2% 4.6% 4.9%
2012-10-10 3.1% 4.2% 3.3%
2012-09-11 2% 3.1% 2.2%
2012-08-13 1.1% 2% 1.3%
2012-07-12 1.7% 1.1% 1.5%
2012-06-14 2.4% 1.7% 1%
2012-05-14 2.2% 2.4% 1.7%
2012-04-11 2.6% 2.2% 2.1%
2012-03-12 3% 2.6% 2.6%
2012-02-13 3% 3% 1.8%
2012-01-16 4.9% 3% 3.2%
2011-12-12 5% 4.9% 3%
2011-11-10 5.7% 5% 4.9%
2011-10-12 6.5% 5.7% 5%
2011-09-09 8.2% 6.5% 5.7%
2011-08-11 8.5% 8.2% 6.5%
2011-07-13 8.9% 8.5% 8.2%
2011-06-10 9.2% 8.9% 8.5%
2011-05-11 10.9% 9.2% 8.9%
2011-04-13 10.8% 10.9% 9.2%
2011-03-11 9.4% 10.8% 10.9%
2011-02-11 9.5% 9.4% 10.8%
2011-01-13 7.8% 9.5% 9.4%
2010-12-10 7.7% 7.8% 9.5%
2010-11-10 7.6% 7.7% 7.8%
2010-10-12 6.4% 7.6% 7.7%
2010-09-14 5.3% 6.4% 4.9%
2010-08-10 5.1% 5.3% 6.4%
2010-07-13 6.2% 5.1% 5.3%
2010-06-11 6% 6.2% 6.1%
2010-05-11 4.3% 6% 5.2%
2010-04-13 2.1% 4.3% 6%
2010-03-12 1.9% 2.1% 2.3%
2010-02-11 0.2% 1.9% 2.1%
2010-01-15 -3.2% 0.2% 0.5%
2009-12-10 -7% -3.2% 0.2%
2009-11-10 -8.1% -7% -3.2%
2009-10-12 8.3% -8.1% -7.7%
2009-09-11 -10.6% 8.3% -8.1%
2009-08-11 -8.8% -10.6% -9.7%
2009-07-10 -8.9% -8.8% -10.6%
2009-06-12 -8.1% -8.9% -9%
2009-05-15 -7.9% -8.1% -8.9%
2009-04-13 -6% -7.9% 6%
2009-03-09 -6% -7.9%
07:00
HICP (MoM) Jul -0.1% -0.6%
รายละเอียด The HICP released by Statistics Austria is a measure of price movements harmonized across EU similar to the national consumer price indices (CPI). Generally, a high reading is seen as positive (or bullish) for the Euro, while a low reading is seen as negative (or bearish).
การจัดลำดับความสำคัญ ต่ำ
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 -0.1% -0.6%
2017-07-17 -0.1% -0.1% -0.6%
2017-06-16 0.3% -0.1% -0.1%
2017-05-17 0.9% 0.3% 0.2%
2017-04-19 0.2% 0.9% 0.3%
2017-03-16 -0.6% 0.2% 0.9%
2017-02-22 0.7% -0.6% 0.2%
2017-01-18 0.1% 0.7% -0.6%
2016-12-16 0.4% 0.1% 0.7%
2016-11-17 1% 0.4% 0.1%
2016-10-17 -0.2% 1% 0.4%
2016-09-15 -0.5% -0.2% 1%
2016-08-18 -0.5% -0.2%
2016-07-15 0.1% -0.5%
2016-06-16 0.1% 0.1%
2016-05-18 1% 0.1% 0.1%
2016-04-14 -0.1% 1% 0.1%
2016-03-17 -1.1% -0.1% 1%
2016-02-25 0.6% -1.1% -0.1%
2016-01-19 0.6% -1.1%
2015-12-16 0.1% 0.6%
2015-11-16 0.6% 0.1%
2015-10-16 -0.2% 0.6% 0.1%
2015-09-16 -0.5% -0.2% 0.6%
2015-08-14 -0.5% -0.2%
2015-07-16 0.2% -0.5%
2015-06-17 0.1% 0.2%
2015-05-19 1.4% 0.1% 0.2%
2015-04-17 0.3% 1.4% 0.1%
2015-03-17 -1.3% 0.3% 1.4%
2015-02-24 -1.3% 0.3%
2015-01-16 0.1% -1.3%
2014-12-17 0.1%
2014-11-14 0.9% 0.1%
2014-10-16 0.9%
2014-09-17 -0.7% 0.9%
2014-08-14 -0.7%
2014-07-17 0.1% -0.7%
2014-06-16 0.1% 0.1%
2014-05-15 0.9% 0.1% 0.1%
2014-04-16 0.3% 0.9% 0.1%
2014-03-17 -1.1% 0.3% 0.9%
2014-02-24 0.8% -1.1% 0.3%
2014-01-16 0.8% -1.1%
2013-12-17 0.8%
2013-11-15 1%
2013-10-16 0.2% 1%
2013-09-16 -0.6% 0.2% 1%
2013-08-16 -0.2% -0.6% 0.2%
2013-07-16 0.1% -0.2% -0.6%
2013-06-14 0.1% -0.2%
2013-05-16 1% 0.1%
2013-04-16 0.3% 1%
2013-03-15 -0.6% 0.3% 1%
2013-02-28 0.2% -0.6% 0.3%
2013-01-16 0.1% 0.2% -0.6%
2012-12-14 0.3% 0.1% 0.2%
2012-11-15 1.1% 0.3% 0.1%
2012-10-16 0.4% 1.1% 0.3%
2012-09-14 -0.5% 0.4% 1.1%
2012-08-16 -0.5% 0.4%
2012-07-16 -0.1% -0.5%
2012-06-14 0.3% -0.1%
2012-05-16 1.2% 0.3% -0.1%
2012-04-17 0.5% 1.2% 0.3%
2012-03-14 -0.5% 0.5% 1.2%
2012-02-29 0.2% -0.5% 0.5%
2012-01-17 0.2% -0.5%
2011-12-15 0.2% 0.2%
2011-11-16 0.6% 0.2%
2011-10-14 0.1% 0.6% 0.2%
2011-09-15 -0.4% 0.1% 0.6%
2011-08-17 -0.4% 0.1%
07:00
HICP (YoY) Jul 2% 2%
รายละเอียด The HICP released by Statistics Austria is a measure of price movements harmonized across EU similar to the national consumer price indices (CPI). Generally, a high reading is seen as positive (or bullish) for the Euro, while a low reading is seen as negative (or bearish).
การจัดลำดับความสำคัญ ต่ำ
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 2% 2%
2017-07-17 2.1% 2% 2%
2017-06-16 2.3% 2.1% 2.1%
2017-05-17 2.2% 2.3% 2.3%
2017-04-19 2.4% 2.2% 2.3%
2017-03-16 2.1% 2.4% 2.2%
2017-02-22 1.6% 2.1% 2.4%
2017-01-18 1.5% 1.6% 2.1%
2016-12-16 1.4% 1.5% 1.6%
2016-11-17 1.1% 1.4% 1.5%
2016-10-17 0.6% 1.1% 1.4%
2016-09-15 0.6% 0.6% 1.1%
2016-08-18 0.6% 0.6% 0.6%
2016-07-15 0.6% 0.6% 0.6%
2016-06-16 0.6% 0.6% 0.6%
2016-05-18 0.6% 0.6% 0.6%
2016-04-14 1% 0.6% 0.6%
2016-03-17 1.4% 1% 0.6%
2016-02-25 1.1% 1.4% 1%
2016-01-19 0.5% 1.1% 1.4%
2015-12-16 0.7% 0.5% 1.1%
2015-11-16 0.6% 0.7% 0.5%
2015-10-16 0.9% 0.6% 0.7%
2015-09-16 1.1% 0.9% 0.6%
2015-08-14 1% 1.1% 0.9%
2015-07-16 1% 1% 1.1%
2015-06-17 0.9% 1% 1%
2015-05-19 0.9% 0.9% 1%
2015-04-17 0.5% 0.9% 0.9%
2015-03-17 0.5% 0.5% 0.9%
2015-02-24 0.8% 0.5% 0.5%
2015-01-16 1.5% 0.8% 0.5%
2014-12-17 1.4% 1.5% 0.8%
2014-11-14 1.4% 1.4% 1.5%
2014-10-16 1.5% 1.4% 1.4%
2014-09-17 1.7% 1.5% 1.4%
2014-08-14 1.7% 1.7% 1.5%
2014-07-17 1.5% 1.7% 1.7%
2014-06-16 1.6% 1.5% 1.7%
2014-05-15 1.4% 1.6% 1.5%
2014-04-16 1.5% 1.4% 1.6%
2014-03-17 1.5% 1.5% 1.4%
2014-02-24 2% 1.5% 1.5%
2014-01-16 1.5% 2% 1.5%
2013-12-17 1.5% 1.5% 2%
2013-11-15 1.8% 1.5% 1.5%
2013-10-16 2% 1.8% 1.5%
2013-09-16 2.1% 2% 1.8%
2013-08-16 2.2% 2.1% 2%
2013-07-16 2.4% 2.2% 2.1%
2013-06-14 2.1% 2.4% 2.2%
2013-05-16 2.4% 2.1% 2.4%
2013-04-16 2.6% 2.4% 2.1%
2013-03-15 2.8% 2.6% 2.4%
2013-02-28 2.9% 2.8% 2.6%
2013-01-16 2.9% 2.9% 2.8%
2012-12-14 2.9% 2.9% 2.9%
2012-11-15 2.8% 2.9% 2.9%
2012-10-16 2.3% 2.8% 2.9%
2012-09-14 2.1% 2.3% 2.8%
2012-08-16 2.2% 2.1% 2.3%
2012-07-16 2.2% 2.2% 2.1%
2012-06-14 2.3% 2.2% 2.2%
2012-05-16 2.7% 2.3% 2.2%
2012-04-17 2.6% 2.7% 2.3%
2012-03-14 2.9% 2.6% 2.7%
2012-02-29 3.4% 2.9% 2.6%
2012-01-17 3.8% 3.4% 2.9%
2011-11-16 3.9% 3.8% 3.4%
2011-10-14 3.7% 3.9% 3.8%
2011-09-15 3.8% 3.7% 3.9%
2011-08-17 3.8% 3.7%
07:00
EU Norm Inflation (MoM) Jul 0.0% -0.1% 0.0%
รายละเอียด The EU Norm Inflation released by Statistical Office of the Slovak Republic is a measure of price movements harmonized across EU Member States. Similar to the national Consumer Price Indices (CPI), the inflation proxy also included personal computers, new cars and airfares while excluding owner/occupier housing and council tax. Generally, a high reading is seen as positive (or bullish) for the Euro, while a low reading is seen as negative (or Bearish).
การจัดลำดับความสำคัญ ต่ำ
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 -0.1%
2017-07-17 0.3% 0.1%
2017-06-16 0.1% 0.3% 0.1%
2017-05-17 -0.1% 0.1% 0.2%
2017-04-19 0.5% -0.1% 0.1%
2017-03-16 0.3% 0.5% -0.1%
2017-02-22 0.1% 0.3% 0.5%
2016-12-16 0.3% 0.1% 0.3%
2016-11-16 0.3% 0.1%
2016-10-17 -0.1% 0.3%
2016-09-14 -0.4% -0.1%
2016-08-18 0.1% -0.4% -0.3%
2016-07-15 -0.1% 0.1% -0.4%
2016-06-16 0.4% -0.1% 0.1%
2016-05-18 0.4% -0.1%
2016-04-14 0.1% 0.4%
2016-03-17 -0.3% 0.1%
2016-02-25 -0.3% -0.3% 0.1%
2016-01-19 -0.3% -0.3%
2015-12-16 0.1% -0.3%
2015-11-16 -0.2% 0.1%
2015-10-16 -0.2% -0.2% 0.1%
2015-09-16 -0.3% -0.2% -0.2%
2015-08-14 0.1% -0.3% -0.2%
2015-07-16 0.3% 0.1% -0.3%
2015-06-17 0.3% 0.3% 0.1%
2015-05-19 0.2% 0.3% 0.3%
2015-04-17 -0.2% 0.2% 0.3%
2015-03-17 -0.1% -0.2% 0.2%
2015-02-24 -0.3% -0.1% -0.2%
2015-01-16 -0.2% -0.3% -0.1%
2014-12-17 0.1% -0.2% -0.3%
2014-11-14 0.1% 0.1% -0.2%
2014-10-16 -0.2% 0.1% 0.1%
2014-09-17 -0.2% -0.2% 0.1%
2014-08-14 0.1% -0.2% -0.2%
2014-07-17 0.3% 0.1% -0.2%
2014-06-16 0.3% 0.1%
2014-05-15 0.3%
2014-04-16 -0.1%
2014-03-17 0.3% -0.1%
2014-02-24 -0.2% 0.3% -0.1%
2014-01-16 -0.2% -0.2% 0.3%
2013-12-17 -0.2% -0.2%
2013-11-15 -0.2%
2013-10-16 -0.2%
2013-09-16 -0.1% -0.2%
2013-08-14 0.2% -0.1% -0.2%
2013-07-16 0.1% 0.2% -0.1%
2013-06-14 0.1% 0.2%
2013-05-16 0.1%
2013-04-16
2013-03-15 0.7%
2013-02-28 -0.1% 0.7%
2013-01-16 0.1% -0.1% 0.7%
2012-12-14 0.4% 0.1% -0.1%
2012-11-15 0.3% 0.4% 0.1%
2012-10-16 0.3% 0.4%
2012-09-14 0.3%
2012-08-16 0.2%
2012-07-16 0.1% 0.2%
2012-06-14 0.2% 0.1% 0.2%
2012-05-16 0.3% 0.2% 0.1%
2012-04-17 0.2% 0.3% 0.2%
2012-03-14 1.5% 0.2% 0.3%
2012-02-29 0.1% 1.5% 0.2%
2012-01-16 0.5% 0.1% 1.5%
2011-12-15 0.3% 0.5% 0.1%
2011-10-14 0.1% 0.3% 0.5%
2011-09-14 -0.2% 0.1% 0.3%
2011-08-17 -0.1% -0.2% 0.1%
2011-07-14 0.3% -0.1% -0.2%
2011-06-16 0.5% 0.3% -0.1%
2011-05-16 0.4% 0.5% 0.4%
2011-04-15 0.3% 0.4% 0.2%
2011-03-16 2.1% 0.3% 0.4%
2011-02-28 0.2% 2.1% 1.9%
2011-01-14 0.2% 2.1%
07:00
EU Norm Inflation (YoY) Jul 1.0% 1.3% 1.5%
รายละเอียด The EU Norm Inflation released by Statistical Office of the Slovak Republic is a measure of price movements harmonized across EU Member States. Similar to the national Consumer Price Indices (CPI), the inflation proxy also included personal computers, new cars and airfares while excluding owner/occupier housing and council tax. Generally, a high reading is seen as positive (or bullish) for the Euro, while a low reading is seen as negative (or Bearish).
การจัดลำดับความสำคัญ ต่ำ
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 1% 1.5% 1.3%
2017-07-17 1.1% 1% 1.1%
2017-06-16 0.8% 1.1% 1%
2017-05-17 1% 0.8% 0.9%
2017-04-19 1.3% 1% 0.8%
2017-03-16 0.9% 1.3% 1%
2017-02-22 0.2% 0.9% 1.3%
2016-12-16 -0.3% 0.2% 0.9%
2016-11-16 -0.5% -0.3% 0.2%
2016-10-17 -0.8% -0.5% -0.3%
2016-09-14 -0.9% -0.8% -0.5%
2016-08-18 -0.7% -0.9% -0.7%
2016-07-15 -0.7% -0.7% -0.9%
2016-06-16 -0.4% -0.7% -0.7%
2016-05-18 -0.5% -0.4% -0.7%
2016-04-14 -0.3% -0.5% -0.4%
2016-03-17 -0.6% -0.3% -0.5%
2016-02-25 -0.5% -0.6% -0.3%
2016-01-19 -0.4% -0.5% -0.6%
2015-12-16 -0.5% -0.4% -0.5%
2015-11-16 -0.5% -0.5% -0.4%
2015-10-16 -0.2% -0.5% -0.5%
2015-09-16 -0.2% -0.2% -0.2%
2015-08-14 -0.1% -0.2% -0.2%
2015-07-16 -0.1% -0.1% -0.2%
2015-06-17 -0.1% -0.1% -0.1%
2015-05-19 -0.4% -0.1% -0.1%
2015-04-17 -0.6% -0.4% -0.1%
2015-03-17 -0.5% -0.6% -0.5%
2015-02-24 -0.1% -0.5% -0.6%
2015-01-16 -0.1% -0.5%
2014-12-17 -0.1%
2014-11-14 -0.1%
2014-10-16 -0.2% -0.1%
2014-09-17 -0.2% -0.2% -0.1%
2014-08-14 -0.1% -0.2% -0.2%
2014-07-17 -0.1% -0.2%
2014-06-16 -0.2% -0.1%
2014-05-15 -0.2% -0.2%
2014-04-16 -0.1% -0.2% -0.2%
2014-03-17 -0.1% -0.2%
2014-02-24 0.4% -0.1%
2014-01-16 0.5% 0.4%
2013-12-17 0.7% 0.5% 0.4%
2013-11-15 1.1% 0.7% 0.5%
2013-10-16 1.4% 1.1% 0.7%
2013-09-16 1.6% 1.4% 1.1%
2013-08-14 1.7% 1.6% 1.4%
2013-07-16 1.8% 1.7% 1.6%
2013-06-14 1.7% 1.8% 1.7%
2013-05-16 1.9% 1.7% 1.8%
2013-04-16 2.2% 1.9% 2.1%
2013-03-15 2.5% 2.2% 1.9%
2013-02-28 3.4% 2.5% 2.2%
2013-01-16 3.5% 3.4% 2.5%
2012-12-14 3.9% 3.5% 3.4%
2012-11-15 3.8% 3.9% 3.5%
2012-10-16 3.8% 3.8% 3.9%
2012-09-14 3.8% 3.8% 3.8%
2012-08-16 3.7% 3.8% 3.8%
2012-07-16 3.4% 3.7% 3.8%
2012-06-14 3.7% 3.4% 3.7%
2012-05-16 3.9% 3.7% 3.4%
2012-04-17 4% 3.9% 3.7%
2012-03-14 4.1% 4% 3.9%
2012-02-29 4.6% 4.1% 4%
2012-01-16 4.8% 4.6% 4.1%
2011-12-15 4.4% 4.8% 4.6%
2011-10-14 4.1% 4.4% 4.8%
2011-09-14 3.8% 4.1% 4.4%
2011-08-17 4.1% 3.8% 4.1%
2011-07-14 4.2% 4.1% 3.8%
2011-06-16 3.9% 4.2% 4.1%
2011-05-16 3.8% 3.9% 3.8%
2011-04-15 3.5% 3.8% 3.9%
2011-03-16 3.2% 3.5% 3.8%
2011-02-28 1.3% 3.2% 3%
2011-01-14 1.3% 3.2%
08:30
Retail Sales (MoM) Jul 0.3% 0.2% 0.3%
รายละเอียด The retail Sales released by the National Statistics measures the total receipts of retail stores. Monthly percent changes reflect the rate of changes of such sales. Changes in Retail Sales are widely followed as an indicator of consumer spending. Generally speaking, a high reading is seen as positive, or bullish for the GBP, while a low reading is seen as negative or bearish.
การจัดลำดับความสำคัญ ปานกลาง
วันที่ ค่าก่อนหน้า ค่าถัดไป ค่าที่คาดการณ์
2017-08-17 0.6% 0.3% 0.2%
2017-07-20 -1.2% 0.6% 0.4%
2017-06-15 2.3% -1.2% -0.8%
2017-05-18 -1.8% 2.3% 1%
2017-04-21 1.4% -1.8% -0.2%
2017-03-23 -0.3% 1.4% 0.4%
2017-02-17 -1.9% -0.3% 0.9%
2017-01-20 0.2% -1.9% -0.1%
2016-12-15 1.9% 0.2% 0.2%
2016-11-17 1.9% 0.4%
2016-10-20 -0.2% 0.4%
2016-09-15 1.4% -0.2% -0.5%
2016-08-18 -0.9% 1.4% 0.2%
2016-07-21 0.9% -0.9% -0.6%
2016-06-16 1.3% 0.9% 0.2%
2016-05-19 -1.3% 1.3% 0.5%
2016-04-21 -0.4% -1.3% -0.1%
2016-03-24 2.3% -0.4% -0.7%
2016-02-19 -1% 2.3% 0.8%
2016-01-22 1.7% -1% -0.3%
2015-12-17 -0.6% 1.7% 0.5%
2015-11-19 1.9% -0.6% -0.5%
2015-10-22 0.2% 1.9% 0.3%
2015-09-17 0.1% 0.2% 0.2%
2015-08-20 -0.2% 0.1% 0.4%
2015-07-23 0.2% -0.2% 0.3%
2015-06-18 1.2% 0.2% -0.2%
2015-05-21 -0.5% 1.2% 0.4%
2015-04-23 0.6% -0.5% 0.4%
2015-03-26 0.1% 0.6% 0.4%
2015-02-20 0.4% 0.1% -0.2%
2015-01-23 1.6% 0.4% -0.6%
2014-12-18 1% 1.6% 0.3%
2014-11-20 -0.4% 1% 0.3%
2014-10-23 0.4% -0.4% -0.1%
2014-09-18 0.4% 0.4%
2014-08-21 0.2% 0.4%
2014-07-24 -0.5% 0.2% 0.3%
2014-06-19 1% -0.5% -0.5%
2014-05-21 0.5% 1% 0.5%
2014-04-25 1.3% 0.5% -0.4%
2014-03-27 -2% 1.3% 0.5%
2014-02-21 2.5% -2% -1%
2014-01-17 0.1% 2.5% 0.4%
2013-12-19 -0.9% 0.1% 0.3%
2013-11-14 0.6% -0.9% 0.1%
2013-10-17 -0.9% 0.6% 0.4%
2013-09-19 1.1% -0.9% 0.4%
2013-08-15 0.2% 1.1% 0.6%
2013-07-18 2.1% 0.2% 0.2%
2013-06-20 -1.3% 2.1% 0.8%
2013-05-22 -0.6% -1.3% 2.1%
2013-04-18 2.1% -0.6% -0.8%
2013-03-21 -0.7% 2.1% 0.5%
2013-02-15 -0.3% -0.7% 0.4%
2013-01-18 -0.3% 0.2%
2012-12-20 -0.7% 0.3%
2012-11-15 0.5% -0.7%
2012-10-18 -0.1% 0.5% 0.4%
2012-09-20 0.3% -0.1% -0.4%
2012-08-16 0.8% 0.3% -0.1%
2012-07-19 1.5% 0.8% 0.6%
2012-06-21 -2.4% 1.5% 1.2%
2012-05-23 2% -2.4% -0.8%
2012-04-20 -0.8% 2% 0.4%
2012-03-22 0.3% -0.8% -0.4%
2012-02-17 0.6% 0.3% -0.4%
2012-01-20 -0.5% 0.6% 0.6%
2011-12-15 1% -0.5% -0.4%
2011-11-17 0.5% 1% -0.3%
2011-10-20 -0.4% 0.5% 1%
2011-09-15 0.2% -0.4% -0.3%
2011-08-18 0.8% 0.2% 0.4%
2011-07-21 -1.3% 0.8% 0.7%
2011-06-16 1.1% -1.3% -0.6%
2011-05-19 0.3% 1.1% 1.1%
2011-04-21 -0.9% 0.3% -0.5%
2011-03-24 1.5% -0.9% -0.6%
2011-02-18 -1.4% 1.5% 0.6%
2011-01-21 0.4% -1.4% 0.1%
2010-12-16 0.7% 0.4% 0.5%
2010-11-18 -0.5% 0.7% 0.2%
2010-10-21 -0.7% -0.5% 0.3%
2010-09-16 0.8% -0.7% 0.3%
2010-08-19 0.7% 0.8% 0.4%
2010-07-22 0.8% 0.7% 0.5%
2010-06-17 0.8% 0.1%
2010-05-20 0.5% 0.2%
2010-04-22 2.5% 0.5% 0.7%
2010-03-25 -3% 2.5% 0.6%
2010-02-19 -0.2% -3% -0.5%
2010-01-22 -0.3% -0.2% 1.2%
2009-12-17 0.6% -0.3% 0.6%
2009-11-19 0.4% 0.6% 0.6%
2009-10-22 0.4% 0.5%
2009-09-17 0.2%