ถอนเงินอัตโนมัติ

การให้บริการของการถอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเทรดภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1 บริษัท LiteForex ให้ลูกค้าที่มีความเป็นไปได้จากการถอนเงินอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับจำนวนเงินสูงสุดที่ $100 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ให้กับลูกค้าที่มีการเวอริฟายอย่างครบถ้วน ระยะเวลา 24 ชั่วโมงวัดได้จากช่วงเวลาของการหักเงินจากการถอนโดยอัตโนมัติ

2 ลูกค้าที่โปรไฟล์ไม่ได้รับการเวอริฟายครบถ้วนสามารถถอนได้ $50 โดยอัตโนมัติครั้งเดียวใน 24 ชั่วโมง (หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ระยะเวลา 24 ชั่วโมงวัดได้จากช่วงเวลาของการหักเงินจากการถอนโดยอัตโนมัติ

3 ถอนเงินอัตโนมัติสามารถทำได้โดยการใช้รายละเอียดการชำระเงินเดียวกัน (e-wallet) ที่ได้ใช้สำหรับการเติมเงินเข้ามา ผลรวมของเงินที่ถอนออกมาโดยอัตโนมัติจากบัญชีซื้อขายจะต้องไม่เกินจํานวนเงินฝากโดยใช้รายละเอียดการชำระเงินเดียวกันเหล่านี้ (e-wallet)

4 ถอนเงินอัตโนมัติจะต้องดำเนินการเฉพาะบนเงื่อนไขที่ที่ยังไม่ได้ถอนเงินที่ไม่มีการทำงานเกี่ยวกับบัญชีที่ถอนอัตโนมัติจะดำเนินการจากนี้

5 บริการถอนเงินอัตโนมัติให้บริการเมื่อมีการใช้ระบบการชำระเงินต่อไปนี้: Skrill, Perfect Money, OKPAY, Neteller

6 ลูกค้าที่ประสบความล้มเหลวตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของข้อตกลงข้อเสนอสาธารณะและความตกลงว่าด้วยระบบและขั้นตอนการทำรายการที่ไม่สามารถใช้บริการถอนเงินอัตโนมัติ ทุกจดหมายที่ได้รับจากที่อยู่อีเมล์ amlpolicy@liteforex.com เป็นการยืนยันจากการฝ่าฝืน

7 บริษัท LiteForex มีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะให้บริการลูกค้ากับบริการนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล

8 บริษัท LiteForex มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการให้บริการถอนเงินอัตโนมัติได้ตลอดเวลาหรือยกเลิกบริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า