ของขวัญปีใหม่ จาก LiteForex กำลังรอผู้ชนะอยู่

รีบเข้าร่วมในโปรโมชั่นปีใหม่!

iPhone XsApple iPad Pro 11" Wi-Fi 256GBMacbook Pro 13" 2018 256GBแต่ละ50 รางวัลของ $50แต่ละ50 รางวัลของ $10
1 ในช่วง
 • เติมเงินบัญชีซื้อขายของคุณ
 • รับหมายเลขเฉพาะ
 • ชนะรางวัลอันมีค่า
ผู้เข้าร่วมทุกคนมีโอกาสชนะเท่ากัน!
ลูกค้าทุกคนของ LiteForex ทุกคนที่ทำการฝากเงิน 500 USDในบัญชีของเขาระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่นจะได้เข้าร่วมในโปรโมชั่น ผู้โชคดีจะกำหนดแบบสุ่มโดยใช้ขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและโปร่งใสและการสร้างหมายเลขพิเศษบนพื้นฐานของราคาสกุลเงิน
998
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 12:30:00 อัพเดตใน 15นาที
ตัวเลขสามตัวด้านบน จะกำหนดหมายเลขผู้โชคดีบนพื้นฐานของราคาสำหรับสกุลเงิน 3 คู่
ดูขั้นตอนวิธีการสร้างหมายเลข
หมายเลขผู้เข้าร่วมเลขบัญชีประเทศ
001MT4-ECN-513853
002MT4-ECN-527770
003MT4-ECN-546030
004MT4-ECN-529877
005MT4-ECN-548482
006MT4-ECN-528862
007MT4-ECN-547278
008MT4-ECN-548537
009MT4-ECN-548438
010MT4-R-342481
011MT4-ECN-548181
012MT4-ECN-548451
013MT4-ECN-548601
014MT4-ECN-538954
015MT4-ECN-545553

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นปีใหม่ 2019 จาก LiteForex จะมีขึ้นตั้งแต่ 01.12.2018 ถึง 24.01.2019 โดยรวม
 2. รางวัลต่อไปนี้จะจับฉลากภายใต้โปรโมชั่นปีใหม่ 2019 จาก LiteForex: Macbook Pro 13" 2018 256GB, Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 256GB, Apple iPhone Xs, 50 รางวัลเป็นเงิน $50 และ 50 รางวัลเป็นเงิน $10
 3. ลูกค้า 999 คนแรกของ LiteForex ที่ทำการฝากเงินก้อนอย่างน้อย 500USD ในบัญชีของพวกเขาในระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่นที่สามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่น
 4. หมายเลขเฉพาะของผู้เข้าร่วมโอนให้ยังบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่ได้ทำการฝากเงินที่เกี่ยวข้อง (ดูข้อ 3) หมายเลขจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนในโปรไฟล์ของลูกค้า บัญชีจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อผู้เข้าร่วมที่แสดงในหน้าโปรโมชั่นและจะได้เข้าร่วมในการจับฉลากรางวัล
 5. รางวัลจะแจกในหลายช่วงเวลาตามกำหนดการดังต่อไปนี้:

  • ช่วงที่ 1 ซึ่งจะกำหนดเจ้าของ iPhone Xs จะจัดขึ้นในวันที่ 11.01.19 เวลา 12:00
  • ช่วงที่ 2 ซึ่งจะกำหนดเจ้าของ Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 256GB จะจัดขึ้นในวันที่ 15.01.19 เวลา 12:00
  • ช่วงที่ 3 ซึ่งจะกำหนดเจ้าของ Macbook Pro 13" 2018 256GB จะจัดขึ้นในวันที่ 17.01.19 เวลา 12:00
  • ช่วงที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 21.01.19 50 ผู้โชคดีที่ได้รับของขวัญ $50 จะกำหนดที่ละหนึ่งทุก 15 นาที เริ่มตั้งแต่ 10:00 เงินรางวัลจะใส่เข้าบัญชีเทรดและสามารถใช้ในการซื้อขายหรือถอนโดยไม่มีข้อจำกัด
  • ช่วงที่ห้าจะจัดขึ้นในวันที่ 24.01.19 50 ผู้โชคดีที่ได้รับของขวัญ $10 จะกำหนดที่ละหนึ่งทุก 15 นาที เริ่มตั้งแต่ 10:00 เงินรางวัลจะใส่เข้าบัญชีเทรดและสามารถใช้ในการซื้อขายหรือถอนโดยไม่มีข้อจำกัด

  เวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 ที่ระบุในกำหนดการที่สอดคล้องกับเวลาที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย

 6. ผู้โชคดีจะถูกกำหนดตามกำหนดการด้านบนด้วยขั้นตอนที่โปร่งใสสำหรับการสร้างหมายเลขผู้โชคดี

  หมายเลขผู้โชคดีจะสร้างขึ้นบนพื้นฐานของราคา BID สำหรับสกุลเงิน 3 คู่ บนเซิร์ฟเวอร์ LiteForex-Real.com

  หมายเลขผู้โชคดี - XYZ ที่

  Х เป็นเลขตัวสุดท้ายในราคา Bid ของ EURUSD

  Y คือเลขตัวสุดท้ายในราคา Bid ของ GBPUSD

  Z คือเลขตัวสุดท้ายในราคา Bid ของ USDJPY

  ผู้โชคดีคือบัญชีที่หมายเลขเฉพาะตรงกับหมายเลขผู้ชนะที่ทำขึ้นตามกำหนดการ

 7. ในกรณีที่บัญชีซึ่งหมายเลขเฉพาะตรงกับหมายเลขผู้ชนะที่ได้ทำขึ้น ไม่สามารถรับรางวัลภายใต้เงื่อนไขนี้ ผู้เข้าร่วมก่อนหน้าหรือถัดไปจะถือว่าเป็นผู้โชคดี ผู้โชคดีคนถัดไปจะเป็นผู้เข้าร่วมที่มีเงินฝากสูงกว่าในระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่น
 8. ผู้เข้าร่วมที่ถอนเงินฝากที่ลงทะเบียนบางส่วนหรือเต็มจำนวนก่อนการจับฉลากเริ่มต้นไม่สามารถรับรางวัลภายใต้โปรโมชั่นปีใหม่ 2019
 9. บัญชีผู้เข้าร่วมซึ่งไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในระหว่างช่วงโปรโมชั่นปีใหม่ 2019 ไม่สามารถรับรางวัล
 10. ผู้โชคดีทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รางวัลภายใต้กฏหมายที่ใช้บังคับ
 11. ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้รางวัลโดยไม่ต้องมีคำอธิบาย ถ้ามีข้อสงสัยถึงการละเมิดกฏหรือถ้าผู้ชนะปฏิเสธในการตรวจสอบยืนยันโปรไฟล์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของพวกเขา
 12. ตัวแทนของบริษัทและพนักงานหรือญาติพี่น้องของพวกเขา จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการแข่งขัน
 13. ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันครั้งนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบตามข้อตกลงใน หนังสือข้อกำหนดสัญญาของลูกค้า (LiteForex) ในทุกกรณี
 14. โดยการเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ ผู้เข้าร่วมได้ยอมรับกฏและเงื่อนไขโดยสมบูรณ์
 15. LiteForex มีสิทธิ์ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดของการแข่งขันได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเตือนเป็นพิเศษ
 16. บริษัท LiteForex ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้โชคดีเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและเผยแพร่ในแหล่งข้อมูล ผู้โชคดีจะถูกเชิญให้เข้าร่วมในโฆษณาของ LiteForex และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเช่นการสัมภาษณ์, ถ่ายภาพและวิดีโอรายงาน และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ในเวลาเดียวกัน LiteForex ยืนยันจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้โชคดี (รวมทั้งชื่อและนามสกุล) โดยปราศจากความยินยอมของเขา/เธอ เว้นแต่ว่าผู้ชนะควรปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการกระทำเหล่านี้ LiteForex Investments Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะ

ผู้ชนะ

iPhone Xs1 ในช่วงiPhone Xs
Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 256GB2 ในช่วงApple iPad Pro 11" Wi-Fi 256GB
Macbook Pro 13" 2018 256GB3 ในช่วงMacbook Pro 13" 2018 256GB
ของขวัญ 50 รางวัล4 ในช่วงแต่ละ50 รางวัลของ $50
ของขวัญ 50 รางวัล5 ในช่วงแต่ละ50 รางวัลของ $10
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม