LiteForex มีการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรียน ลุกค้าทุกท่าน, 

เราต้องการแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายเนื่องในวันเทศกาลแข่งเรือมังกรของประเทศจีน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

โปรดให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชั่วโมงการซื้อขายเกี่ยวกับเครื่องมือต่อไปนี้:

ตราสารซื้อขายการเปลี่ยนแปลงในตารางซื้อขาย
Hong Kong 50 Indexปิดทำการตั้งแต่ 19:00 15/06/2561 – จนถึง 03:15 19/06/2561

เวลาของเซิร์ฟเวอร์ GMT +3 ที่ระบุไว้ในตารางเวลา มีความสอดคล้องกับเวลาในแพลตฟอร์มซื้อขาย โปรดพิจารณาข้อมูลนี้เมื่อทำการซื้อขาย

เครื่องมือการซื้อขายอื่นๆที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในตารางข้างต้นนี้ จะมีการทำการซื้อขายตามปกติ

ข้อมูลทั้งหมดนี้ ไว้สำหรับเป็นแนวทางเท่านั้น นี่คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโปรดทำการติดตามเพื่ออัพเดทข่าวสารอยู่ตลอดเวลา

ด้วยความนับถือ,
LiteForex

การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายเนื่องในวันเทศกาลแข่งเรือมังกรในประเทศจีนและประเทศฮ่องกง
เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม