ตารางซื้อขายของ LiteForex มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เรียน ลูกค้าทุกท่าน,
เราต้องการแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายในช่วงวันคล้ายวันประสูติของราชินีแห่งประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นี้ โปรดทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของตราสารซื้อขายบางประเภทจะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตราสารซื้อขายการเปลี่ยนแปลงในตารางซื้อขาย
Australia 200 Index (ASX200)ปิดทำการตั้งแต่ 23:00 08/06/2561 – จนถึง 01:50 12/06/2561

เวลาของเซิร์ฟเวอร์ GMT +3 ที่ระบุไว้ในตารางเวลา มีความสอดคล้องกับเวลาในแพลตฟอร์มซื้อขาย โปรดพิจารณาข้อมูลนี้เมื่อทำการซื้อขาย
เครื่องมือการซื้อขายอื่นๆที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในตารางข้างต้นนี้ จะมีการทำการซื้อขายตามปกติ
ข้อมูลทั้งหมดนี้ ไว้สำหรับเป็นแนวทางเท่านั้น นี่คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโปรดทำการติดตามเพื่ออัพเดทข่าวสารอยู่ตลอดเวลา

ด้วยความนับถือ,
LiteForex

 

การเปลี่ยนแปลงตารางซื้อขายเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของราชินีแห่งประเทศออสเตรเลีย
เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม