เรียน ลูกค้าทุกท่าน!

เราขอแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงพันธมิตร, จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2561

มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบทที่: 1, 2, 3, 4, 5.

คุณสามารถพบการแข้ไขเพิ่มเติมและการปรับปรุงข้อตกลงได้ที่หน้าต่อไปนี้: https://www.liteforex.com/uploads/documents/pdf/partner-agreement-en.pdf

ขอแสดงความนับถือ,
LiteForex

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงพันธมิตร
เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม