โปรดทราบว่าเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาในระหว่างช่วงเวลา 00:00 07.11.2016 - 00:00 11.11.2016 (เวลาเซิฟเวอร์ที่ระบุไว้ในเทอมินอล) ความต้องการมาร์จิ้นอาจเพิ่มขึ้นถ้าจำเป็นเนื่องจากเงื่อนไขของตลาด ความต้องการมาร์จิ้นอาจเพิ่มขึ้นห้าเท่าในทุกบัญชีเทรดของ LiteForex

เราขอแนะนำลูกค้าของเราให้คำนึงถึงสถานการณ์ในบัญชีเทรดและแบ่งสัดส่วนมาร์จิ้นเพื่อสนับสนุนตำแหน่งที่เปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย, ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการมาร์จิ้น

เราขอให้คุณทราบว่าการเพิ่มความต้องการมาร์จิ้นเป็นมาตรการซึ่งเราจะต้องดำเนินการเนื่องจากการเพิ่มความต้องการมาร์จิ้นของผู้ให้บริการสภาพคล่องที่สำคัญและธนาคารขนาดใหญ่ส่วนใหญ่

เราขอให้คุณคำนึงถึงข้อมูลนี้เมื่อตัดสินใจซื้อขายและประเมินความเสี่ยงในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติมจะโพสต์ในส่วนข่าวของบริษัท

ด้วยความปรารถนาดี,
LiteForex

โปรดทราบว่าเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา อาจมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการมาร์จิ้น
เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม